La Vista - logo

Levering- en retourbeleid

HERROEPINGSRECHT

“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

1.Overeenkomst

Ondernemingsgegevens

  • Bv LA VISTA
  • KESTELSTRAAT 155A
  • 9880 AALTER
  • BE 0443.712.444
  • INFO@LA-VISTA.BE
  • 09/ 374 18 54

1.1. Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan BV LA VISTA, LA VISTA DAY SPA, OF INFO@LA-VISTA.BE om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is.

1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. BV LA VISTA behoudt zich het recht om de leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BV LA VISTA aanvaard zijn.

2. Verzending

2.1. Artikelen worden verzonden via Bpost. De bestellingen worden verzonden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aankoopsom door BV LA VISTA, behoudens stockbreuk.

2.2. Voor bestellingen vanaf €50 rekenen we geen verzendkosten aan. Voor bestellingen onder dat bedrag, wordt een verzendkost van €5,95 in rekening gebracht.

Woon je in de buurt of heb je dringend een product nodig? Stuur ons dan een bericht en dan spreken we een afhaalmoment af.

2.3. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

2.4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BV LA VISTA. BV LA VISTA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

3.Retourneren

3.1. Retourneren. Shakes en supplementen zijn niet retourneerbaar.

3.2. Volg daarbij volgende stappen:

Laat ons weten welke producten je terug wil sturen en vermeld daarbij het ordernummer van je bestelling. Dit kan je doen via e-mail info@la-vista.be.

Stuur je producten naar LA VISTA DAY SPA,KESTELSTRAAT 155A, 9880 AALTER. Gebruik daarbij, indien mogelijk, dezelfde verpakking als waarin de producten zijn opgestuurd en zorg dat alles, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs, veilig is verpakt. Stuur het product terug met alle geleverde toebehoren en, in de originele staat en verpakking. Verzendkosten voor de retourzending zijn voor jouw rekening. Hou ook het bewijs van verzending goed bij. Na ontvangst van de geretourneerde producten, betalen we je aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkost (heenzending) terug via overschrijving.

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BV LA VISTA. BV LA VISTA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

5. Uitoefening van het herroepingsrecht

5.1 Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 kan de consument het herroepingsrecht uitoefenen door binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, mits de oorspronkelijke verpakking van het product onbeschadigd is.

De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn.

Aan de consument kunnen, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

6. Betaling

6.1. Alle goederen blijven eigendom van BV LA VISTA tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van BV LA VISTA.

6.2. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

• via kredietkaart

• via bankkaart

• via overschrijving op rekeningnummer

• Betaling in de winkel bij afhaling van het weborder

6.3. Sancties voor niet betaling. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BV LA VISTA beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met eenminimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt BV LA VISTA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terugte nemen.

7. Afbeeldingen en specificaties

7.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website van LA VISTA DAY SPA WWW.LA-VISTA.BE of INFO@LA-VISTA.BE gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

8. Overmacht

8.1. BV LA VISTA is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BV LA VISTA evenals hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9. Garantie

9.1. BV LA VISTA garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.

10. Klachtenafhandeling

10.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door BV LA VISTA in behandeling worden genomen.

10.2. De klant dient een klacht schriftelijk via de mail van WWW.LA-VISTA.BE of INFO@LA-VISTA.BE kenbaar te maken.

10.3. BV LA VISTA zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. BV LA VISTA zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten.

10.4. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

11. Toepassing recht en geschillencommissie

11.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BV LA VISTA is het Belgische recht van toepassing.